Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-06-15-1181

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


2015

FOR-2015-12-16-1922

Forskrift om vederlag og godtgjørelser for vederlagspliktige områder i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2016, Nordland


2014

FOR-2014-03-19-502

Forskrift om minsteareal for elg, Brønnøy kommune, Nordland


2010

FOR-2010-04-13-592

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Brønnøy kommune, Nordland


2009

FOR-2009-07-16-1060

Forskrift om politivedtekt, Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2009-05-29-553

Forskrift om Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve, Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner, Nordland


2007

FOR-2007-12-21-1641

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 12. Strengivatnet naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2007-12-19-1628

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Brønnøy kommune, Nordland


2005

FOR-2005-06-15-1266

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2005-02-16-206

Forskrift om slamtømming, Brønnøy kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1399

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 2, Hensteinen, Horsvær og Gimsan fuglefredningsområder, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Nordland


FOR-2002-12-06-1398

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 1, Horsvær naturreservat, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Nordland


FOR-2002-03-21-1861

Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. på Sør-Helgeland, Brønnøy kommune, Nordland


2001

FOR-2001-08-31-954

Forskrift om fredning av Storhaugen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2001-08-31-953

Forskrift om fredning av Grønlidalen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland


FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1469

Forskrift om fredning av Mosaksla naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland


1988

FOR-1988-05-20-376

Godkjenning av våpen og flagg, Brønnøy kommune, Nordland