Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2015

FOR-2015-03-26-352

Forskrift om minsteareal for felling av elg og hjort, Bykle kommune, Aust-Agder


2012

FOR-2012-10-25-1167

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Bykle kommune, Aust-Agder


FOR-2012-07-03-672

Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7, Bykle kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-12-17-1869

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Bykle kommune, Aust-Agder


2008

FOR-2008-12-19-1446

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Hisdal naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder


2006

FOR-2006-12-14-1542

Forskrift om utvida bandtvang, Bykle kommune, Aust-Agder


FOR-2006-11-08-1221

Forskrift om politivedtekt, Bykle kommune, Aust-Agder


2001

FOR-2001-07-05-1035

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bykle, Grimstad og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder


2000

FOR-2000-04-28-409

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle, Valle og Bygland kommunar, Aust-Agder, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommunar, Vest-Agder og Forsand kommune, ..


FOR-2000-04-28-408

Forskrift om vern av Steinsbuskardet - Hisdal biotopvernområde, Bykle kommune, Aust-Agder


1999

FOR-1999-04-29-469

Forskrift om renovasjon, Bykle kommune, Aust-Agder


FOR-1999-01-15-43

Forskrift om at Hovden i Bykle kommune regnes som typisk turiststed etter lov om åpningstider for utsalgssteder, Bykle kommune, Aust-Agder


1990

FOR-1990-12-20-1083

Forskrift for serveringsstadanes lukkingstider og skjenketider, samt salsstadanes salstider for øl, Bykle kommune, Aust-Agder


1986

FOR-1986-09-05-1834

Forskrift om vern av Hovden landskapsvernområde, Bykle kommune, Aust-Agder


FOR-1986-09-05-1833

Forskrift om fredning av Vidmyr naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder fylke


FOR-1986-04-04-883

Godkjenning av våpen og flagg i Bykle kommune, Aust-Agder


1982

FOR-1982-05-07-804

Forskrift om fredning for Lislevatn naturreservat i Bykle kommune, Aust-Agder


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-45 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Bykle