Lokale forskrifter 12 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-11-28-1417

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland


FOR-2016-05-18-878

Forskrift om renovasjon, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner, Nordland


FOR-2016-04-11-365

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland


2014

FOR-2014-07-15-1011

Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden 2014–2017 i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland fylke


2013

FOR-2013-11-12-1300

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Dønna kommune, Nordland


FOR-2013-08-02-950

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Herøy og Dønna kommuner, Nordland


2007

FOR-2007-03-30-386

Forskrift om politivedtekt, Dønna kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1407

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 10, Åsvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Dønna kommune, Nordland


1983

FOR-1983-12-16-2003

Forskrift om fredning for Altervatn naturreservat, Dønna kommune, Nordland


1981

FOR-1981-05-29-3736

Godkjenning av våpen og flagg, Dønna kommune, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-55 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Dønna kommune, Nordaland