Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2012

FOR-2012-06-20-560

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommun..


2010

FOR-2010-05-07-672

Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7, Dovre kommune, Oppland


2009

FOR-2009-10-12-1467

Forskrift for kommunal renovasjon, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommunar, Oppland


FOR-2009-08-27-1128

Forskrift om politivedtekt, Dovre kommune, Oppland


FOR-2009-02-05-1898

Forskrift om fredning av Snøheim turisthytte, gnr. 87, bnr. 1, seksjon 304, bygningsnr. 155840102, Dovre kommune, Oppland


2008

FOR-2008-03-31-836

Forskrift om båndtvang for hund og hundehold etter hundeloven, Dovre kommune, Oppland


2007

FOR-2007-02-19-281

Forskrift om tømming av slamutskillere, tette tanker, og bestemmelse om betaling av gebyr, Dovre kommune, Oppland


2005

FOR-2005-07-01-769

Forskrift om godkjenning av Dombås i Dovre kommune som typisk turiststed, Dovre kommune, Oppland


2003

FOR-2003-10-24-1273

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 8, fredning av Mesætermyre naturreservat, Dovre kommune, Oppland


FOR-2003-10-24-1271

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 6, vern av Vesle Hjerkinn landskapsvernområde, Dovre kommune, Oppland


FOR-2003-10-24-1269

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 4, vern av Dørålen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-10-24-1268

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 3, vern av Grimsdalen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-10-24-1267

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 2, vern av Dovre nasjonalpark, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-10-24-1266

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark


2002

FOR-2002-11-22-1749

Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


FOR-2002-05-03-436

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 9, vern av Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune, Oppland


FOR-2002-05-03-435

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 8, vern av Fokstugu landskapsvernområde, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


FOR-2002-05-03-429

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 2, vern av Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland


FOR-2002-05-03-428

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 1, vern av Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland