Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-25-1389

Forskrift om vern av Lauvåsen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


2015

FOR-2015-12-11-1533

Forskrift om vern av Trillingtjennane naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2015-03-12-221

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drangedal kommune, Telemark


2014

FOR-2014-12-12-1663

Forskrift om vern av Bjønnknuten naturreservat, Drangedal og Kragerø kommuner, Telemark


FOR-2014-12-12-1650

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


2013

FOR-2013-01-25-88

Forskrift om vern av Lone naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2013-01-25-87

Forskrift om vern av Hellheia naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


2012

FOR-2012-06-29-665

Forskrift om politivedtekt, Drangedal kommune, Telemark


2011

FOR-2011-08-30-1564

Forskrift for motorferdsel på Toke, Drangedal kommune, Telemark


2010

FOR-2010-12-21-1878

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2010-12-17-1617

Forskrift om vern av Henneseidfjellet naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2010-12-17-1615

Forskrift om vern av Mørkvassjuvet naturreservat, Nome og Drangedal kommuner, Telemark


FOR-2010-12-17-1614

Forskrift om vern av Asgjerdstigfjell naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


2009

FOR-2009-07-03-1055

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Drangedal kommune, Telemark


2005

FOR-2005-12-16-1542

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 6, Steinknapp naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2005-12-16-1541

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 5, Skottfjell naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2005-12-16-1540

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 4, Høydalsfjellet naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


FOR-2005-09-02-997

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 26, Bjønntjenn naturreservat, Drangedal kommune, Telemark


2003

FOR-2003-11-27-5010

Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskiljarar, tette tankar m.m. i IATA-kommunane Drangedal, Nissedal, Nome og Åmli, Aust-Agder og Telemark