Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-162

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, Troms


2012

FOR-2012-07-11-784

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Dyrøy kommune, Troms


2010

FOR-2010-06-21-1003

Forskrift omgebyr i medhold av plan- og bygningsloven, Dyrøy kommune, Troms


2009

FOR-2009-12-07-1871

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Dyrøy kommune, Troms


2007

FOR-2007-06-19-963

Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Dyrøy kommune, Troms


2001

FOR-2001-08-08-906

Forskrift om politivedtekt, Dyrøy kommune, Troms


1996

FOR-1996-12-10-1460

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Dyrøy kommune, Troms


1988

FOR-1988-06-03-665

Forskrift om konsesjonsbestemmelser for visning og omsetning av film og videogram, Dyrøy kommune, Troms


FOR-1988-05-16-568

Forskrift om vederlag for bruk av kommunale kaianlegg, Dyrøy kommune, Troms


1986

FOR-1986-04-04-887

Godkjenning av våpen og flagg i Dyrøy kommune, Troms


1984

FOR-1984-09-03-1611 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Dyrøy kommune, Troms


1963

FOR-1963-06-06-3

Forskrift om sammenslåing av Lenvik, Sørreisa, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms


FOR-1963-01-11-3

Forskrift om endring av kommuneinndeling, Sørreisa, Lenvik, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-54 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Dyrøy kommune