Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-11-12-1481

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter plan- og bygningslova og lov om eigarseksjoner, Eid kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-11-12-1381

Forskrift om gebyrregulativ for private plansaker, Eid kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2015-01-29-95

Forskrift om utvida bandtvang, Eid kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-12-11-1939

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Eid kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2014-06-06-711

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Nordfjord Havn IKS, Selje, Vågsøy, Gloppen, Eid og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-10-24-1696

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Eid kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-12-16-1898

Forskrift om kommunale vedtekter til plan- og bygningslova, Eid kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2010-02-25-371

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Eid kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-06-19-800

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 2. Freding av Åsane naturreservat, Eid kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-06-19-799

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 1. Freding av Lindvik naturreservat, Eid kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-05-07-546

Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve for hjort, Eid kommune, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-03-29-1033

Forskrift til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Eid kommune, Sogn og Fjordane


2003

FOR-2003-02-27-373

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Eid kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-02-03-80

Forskrift om politivedtekt, Eid kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-04-12-237

Iverksetjing av regulering av grensa mellom Eid og Gloppen kommunar, Sogn og Fjordane


FOR-1991-01-08-36

Regulering av kommunegrensa mellom Eid og Gloppen kommunar, Sogn og Fjordane


1988

FOR-1988-09-13-736

Forskrift om jaktreglar for Gilleshammar, Kjøllesdal, Horn og Humborstad sameige, Eid kommune, Sogn og Fjordane


1986

FOR-1986-04-25-1031

Godkjenning av våpen og flagg, Eid kommune, Sogn og Fjordane


1963

FOR-1963-06-21-15

Forskrift om gjennomføring av samanslåinga av Voll, Grytten, Hen, Eid og Veøy kommunar, Møre og Romsdal