Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-10-25-1348

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-882

Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-878

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Orskjera naturreservat, Averøy og Eide kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-877

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Tromskjera – Mannskjera naturreservat, Averøy og Eide kommunar, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-09-24-1328

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning (adresseforskrift), Eide kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-06-04-931

Forskrift om freda sone ved Dragsundet og Holmsundet, Skodje og Eide kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2009-05-14-528

Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr, Eide kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-03-02-285

Forskrift om politivedtekt for Eide kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1210

Forskrift om fredning av Svanvikmyra naturreservat, Eide kommune, Møre og Romsdal


FOR-1996-12-13-1209

Forskrift om fredning av Knarrashaugmyra naturreservat, Eide kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-421

Forskrift om vern av Sandblåst/Gaustadvågen naturreservat, Fræna og Eide kommunar, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-412

Forskrift om vern av Einsetvågen/Nåsvatnet fuglefredingsområde, Eide kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-411

Forskrift om vern av Vassgårdsvatnet naturreservat, Eide kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-410

Forskrift om vern av Osen fuglefredingsområde, Eide kommune, Møre og Romsdal


1982

FOR-1982-07-09-1190

Godkjenning av våpen og flagg for Eide kommune, Møre og Romsdal


1963

FOR-1963-05-31-5

Forskrift om sammenslutning av Kornstad og Eide kommuner, Møre og Romsdal


FOR-1963-01-25-4

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Eresfjord, Vistdal, Nesset, Voll og Balsøy kommuner, Møre og Romsdal


FOR-1963-01-18-2

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Kornstad, Bremsnes, Kvernes, Eide og Frei kommuner, Møre og Romsdal


1961

FOR-1961-06-16-12

Forskrift om sammenslåing av Eide og Landvik kommuner, Aust-Agder