Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-06-10-633

Forskrift om vern av Berg naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold


2015

FOR-2015-04-09-356

Forskrift om politivedtekt, Eidsberg kommune, Østfold


2014

FOR-2014-02-27-1109

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Eidsberg kommune, Østfold


2013

FOR-2013-01-25-86

Forskrift om vern av Fuglemosehøgda naturreservat, Marker og Eidsberg kommuner, Østfold


2012

FOR-2012-06-21-1457

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Eidsberg kommune, Østfold


2009

FOR-2009-06-18-1916

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Eidsberg kommune, Østfold


2008

FOR-2008-12-11-1386

Forskrift for åpnings-, luknings- og skjenketider for serveringssteder og serveringssteder med skjenkebevilling, Eidsberg kommune, Østfold


2007

FOR-2007-06-14-916

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Eidsberg kommune, Østfold


2006

FOR-2006-06-15-1695

Forskrift for tømming av slamavskillere, mindre renseanlegg, priveter, tette tanker mv., Eidsberg kommune, Østfold


2005

FOR-2005-05-26-1825

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Eidsberg kommune, Østfold


FOR-2005-04-28-413

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt og bever, Eidsberg kommune, Østfold


2002

FOR-2002-12-13-1553

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 41, fredning av Sletner naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold


2001

FOR-2001-12-21-1639

Forskrift om fredning av Høytorp fort gnr. 55 bnr. 10, Eidsberg kommune, Østfold


1992

FOR-1992-05-08-397

Forskrift om vern av Lysakermoa naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold


1981

FOR-1981-12-11-4725

Forskrift om fredning for Lekum naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold


1962

FOR-1962-03-16-10

Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg, Eidsberg, Øst-Fold


1960

FOR-1960-06-17-8

Forskrift om sammenslåing av Eidsberg og Mysen kommuner, Østfold


FOR-1960-04-22-4

Forskrift om sammenslåing av Eidsberg og Mysen kommuner, Østfold


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-59 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Eidsberg kommune