Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-02-02-199

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2016-02-02-198

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Eidsvoll kommune, Akershus


2014

FOR-2014-12-12-1644

Forskrift om vern av Hatteråsen naturreservat, Eidsvoll kommune, Akershus


2013

FOR-2013-04-30-1318

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker, Eidsvoll kommune, Akershus


2012

FOR-2012-11-13-1478

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2012-11-13-1477

Forskrift om renovasjon med gebyrregulativ, Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2012-11-13-1476

Forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2012-09-04-921

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkesveg 504, Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2012-02-28-253

Forskrift om utvidet jakttid på bever, Eidsvoll kommune, Akershus


2010

FOR-2010-12-17-1628

Forskrift om vern av Eidsvoll prestegård naturreservat, Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2010-12-17-1623

Forskrift om vern av Frilset naturreservat, Eidsvoll kommune, Akershus


2009

FOR-2009-12-08-1563

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2009-11-10-1882

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Eidsvoll kommune, Akershus


2008

FOR-2008-09-26-1066

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 11. Leirfalla naturreservat, Eidsvoll kommune, Akershus


2004

FOR-2004-11-22-1629

Forskrift om hundehold, Eidsvoll kommune, Akershus


2003

FOR-2003-11-21-1371

Forskrift om politivedtekt, Eidsvoll kommune, Akershus


FOR-2003-05-19-756

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eidsvoll kommune, Akershus


2001

FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


1999

FOR-1999-12-17-1423

Forskrift om vern av Aurmoen som landskapsvernområde, Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker kommuner, Akershus