Lokale forskrifter 32 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2015

FOR-2015-12-14-1916

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Eigersund kommune, Rogaland


2011

FOR-2011-03-14-327

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eigersund kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-12-20-1736

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Eigersund kommune, Rogaland


2008

FOR-2008-04-07-1653

Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Eigersund kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-05-15-971

Forskrift for tømming av slam fra sanitæranlegg, Eigersund kommune, Rogaland


FOR-2006-05-15-970

Forskrift for innsamling av husholdningsavfall, Eigersund kommune, Rogaland


FOR-2006-04-20-460

Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, elg, hjort og bever, Eigersund kommune, Rogaland


2002

FOR-2002-09-13-1013

Forskrift om sammenslåing i politi- og lensmannsetaten, Eigersund kommune, Rogaland


FOR-2002-09-09-1504

Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund sentrum, Eigersund kommune, Rogaland


1999

FOR-1999-11-25-1234

Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold


FOR-1999-11-22-1233

Forskrift om politivedtekt, Eigersund kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1267

Forskrift om fredning av Eptavatnet som naturreservat, Sokndal og Eigersund kommuner, Rogaland


FOR-1996-12-20-1266

Forskrift om fredning av Fotlandsvatnet som fuglefredningsområde, Bjerkreim og Eigersund kommuner, Rogaland


1995

FOR-1995-08-18-727

Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Eigersund havnedistrikt, Eigersund kommune, Rogaland, Sjøkart nr. 13 og 467


1991

FOR-1991-01-25-46

Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Eigersund kommune, Rogaland


1985

FOR-1985-04-15-890

Forskrift til § 2 i lov om planlegging i strandområder og fjellområder, Eigersund kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-844

Forskrift om fredning for Tedneholmen naturreservat, Eigersund kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-843

Forskrift om fredning for Svåholmane naturreservat, Eigersund kommune, Rogaland