Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-13-475

Forskrift om endring i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Elverum kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-11-25-1379

Forskrift om vern av Korpreiret naturreservat, Elverum kommune, Hedmark


2014

FOR-2014-12-12-1632

Forskrift om vern av Hakaskallen naturreservat, Elverum kommune, Hedmark


FOR-2014-02-14-149

Forskrift om vern av Kalvmyra naturreservat, Elverum kommune, Hedmark


FOR-2014-02-14-148

Forskrift om vern av Ytterøya naturreservat, Elverum kommune, Hedmark


2013

FOR-2013-06-20-1787

Forskrift om tildeling av kommunal bolig, Elverum kommune, Hedmark


FOR-2013-04-17-1245

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Elverum kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-08-29-869

Forskrift for nedgravde oljetanker, Elverum kommune, Hedmark


2011

FOR-2011-08-22-869

Forskrift om politivedtekt, Elverum kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-01-27-84

Forskrift om unntak fra tidsfrister som krever oppmålingsforretning, Elverum kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-06-18-844

Forskrift etter serveringsloven, Elverum kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-05-16-557

Forskrift om hundehold, Elverum kommune, Hedmark


1993

FOR-1993-05-01-4678

Forskrift for fiske, Elverum kommune, Hedmark


1989

FOR-1989-12-22-1399

Forskrift om fredning for Starmoen naturreservat, Elverum kommune, Hedmark


FOR-1989-12-22-1398

Forskrift om fredning for Bergesjøen naturreservat, Elverum kommune, Hedmark


1988

FOR-1988-12-09-977

Godkjenning av våpen og flagg, Elverum kommune, Hedmark


1984

FOR-1984-01-27-260 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Elverum kommune, Hedmark


1981

FOR-1981-12-18-4712

Forskrift om fredning for Vesle Rokosjøen naturreservat, Løten og Elverum kommuner, Hedmark


FOR-1981-12-18-4711

Forskrift om fredning for Ulvåkjølen naturreservat, Elverum kommune, Hedmark