Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2014

FOR-2014-06-17-1288

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren, Spydeberg og Enebakk, Østfold


FOR-2014-05-19-1025

Vedtekter for kommunale barnehager, Enebakk kommune, Akershus


2013

FOR-2013-01-25-83

Forskrift om vern av Gaupesteinmarka naturreservat, Ski, Enebakk og Hobøl kommuner, Akershus og Østfold


2011

FOR-2011-05-09-498

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Enebakk kommune, Akershus


2009

FOR-2009-06-22-1043

Forskrift om åpnings- og skjenketider på serveringssteder og om tid for salg av alkoholholdig drikk, Enebakk kommune, Akershus


2008

FOR-2008-04-02-1642

Forskrift om adgang til å føre tilsyn med omsorgsboliger, boligkomplekser og mindre forsamlingslokaler, Enebakk, Oppegård og Ski kommuner, Akershus


2006

FOR-2006-12-11-1486

Forskrift om hundehold, Enebakk kommune, Akershus


2005

FOR-2005-04-04-410

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Enebakk kommune, Akershus


2004

FOR-2004-12-06-1845

Forskrift om bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjø og vassdrag, Enebakk kommune, Akershus


2002

FOR-2002-12-13-1546

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 34, fredning av Østmarka naturreservat, Rælingen, Lørenskog og Enebakk kommuner, Akershus


2001

FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


2000

FOR-2000-11-29-1448

Forskrift om politivedtekt, Enebakk kommune, Akershus


1993

FOR-1993-04-02-268

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, S..


1988

FOR-1988-08-29-785

Forskrift om konsesjonsvilkår for visning og omsetning av film og videogram, Enebakk kommune, Akershus


1986

FOR-1986-12-12-2283

Godkjennelse av våpen og flagg, Enebakk kommune, Akershus


1978

FOR-1978-12-22-18

Forskrift om fredning av Gulltjernmosen naturreservat, Enebakk kommune, Akershus, Spydeberg kommune, Østfold


1975

FOR-1975-12-05-11

Forskrift om fredning av Nordre Øyeren naturreservat, Enebakk, Fet og Rælingen kommuner, Akershus


1961

FOR-1961-01-06-8

Forskrift om grenseregulering, Enebakk og Fet kommuner, Akershus


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-64 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Enebakk kommune