Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-07-342

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktperioden 1. april 2017–31. mars 2022, Engerdal kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2012

FOR-2012-12-03-1134

Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark


FOR-2012-03-19-235

Forskrift om godkjenning av Engerdal som typisk turiststed hele året, Engerdal kommune, Hedmark


2011

FOR-2011-02-04-117

Forskrift om politivedtekt, Engerdal kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-03-10-377

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Engerdal kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-05-28-928

Forskrift om navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Engerdal kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-11-29-1340

Fiskeregler (vedtekter) for statsallmenningen i Engerdal kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-12-22-1627

Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 6, Flensmarka naturreservat, Røros og Engerdal kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark


FOR-2006-06-29-1481

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Engerdal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen kommuner, Hedmark og Sør-Trøndelag


2005

FOR-2005-09-02-980

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 9, Kvisleflået og Hovdlia naturreservat, Engerdal kommune, Hedmark


FOR-2005-09-02-979

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 8, Volaberget og Kvemskjølen naturreservat, Engerdal kommune, Hedmark


FOR-2005-09-02-978

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 7, Bjørnberga og Isteren naturreservat, Engerdal kommune, Hedmark


FOR-2005-09-02-977

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 6, Bjørkodden naturreservat, Engerdal kommune, Hedmark


2004

FOR-2004-09-10-1257

Forskrift om vern av Gutulia nasjonalpark, Engerdal kommune, Hedmark


2003

FOR-2003-05-22-685

Forskrift om Sølenstua dressurområde, Engerdal kommune, Hedmark


FOR-2003-05-22-684

Forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping (campingvogner/bobiler og tilsvarende) langs Femund, Isterfossen og Femundselva, Engerdal kommune, Hedmark


FOR-2003-02-21-183

Forskrift om verneplan for Femundsmarka, vedlegg 3, vern av Femundslia landskapsvernområde, Engerdal kommune, Hedmark


2001

FOR-2001-11-30-1363

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark


FOR-2001-05-15-600

Forskrift for motorfartøy brukt i utmark og vassdrag, Engerdal kommune, Hedmark