Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-10-25-1349

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Etne kommune, Hordaland


2014

FOR-2014-04-10-630

Forskrift om minsteareal for hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Etne kommune, Hordaland


2013

FOR-2013-10-09-1623

Forskrift om interkommunal skulekrins for Skare skulekrins i Odda kommune og Fjæra skulekrins i Etne kommune, Odda og Etne kommunar, Hordaland


FOR-2013-09-10-1752

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i utendørs småomnar, Etne og Vindafjord kommunar, Hordaland og Rogaland


2010

FOR-2010-12-14-1799

Forskrift om unnatak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Etne kommune, Hordaland


FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-04-29-389

Forskrift om vern av Folgefonna nasjonalpark, Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad, Hordaland


2000

FOR-2000-10-13-1022

Forskrift om freding av Langebudalen som naturreservat, Etne kommune, Hordaland


1998

FOR-1998-04-22-367

Forskrift om politivedtekt, Etne kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-246

Forskrift om vern for Brattholmen naturreservat, Etne kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-245

Forskrift om vern for Skåno naturreservat, Etne kommune, Hordaland


1986

FOR-1986-07-03-1526

Forskrift om tidsavgrensa forbod mot beiting i visse skogområde, Etne kommune, Hordaland


1984

FOR-1984-11-23-1913

Forskrift om vern for Sævareidberget landskapsvernområde, Etne kommune, Hordaland


1983

FOR-1983-07-18-1286

Forskrift om etablering av Etnefjell villreinområde, Etne kommune, Hordaland


1978

FOR-1978-12-15-4980

Forskrift om revisjon av grensene for investeringstilskottsordningens geografiske virkeområder og utbyggingsområder etter distriktsskatteloven


1975

FOR-1975-03-17-4

Forskrift om beite med geit, Etne kommune, Hordaland


1964

FOR-1964-05-29-3

Forskrift om sammenslåing av Kvinnherad, Fjelberg, Varaldsøy (unntatt den delen av Mundheim krets' fastlandsdel som ligger nord for eiendommene under grn. 1-4), Skånevik, Etne, Kvam, Jondal og Strande..


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-66 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Etne kommune