Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-16-1626

Forskrift om vern av Nørdstebøberget naturreservat, Nordre Land og Etnedal kommuner, Oppland


2015

FOR-2015-01-22-75

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland


2011

FOR-2011-03-11-282

Forskrift om vern av Røssjøen naturreservat, Nord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner, Oppland


2009

FOR-2009-12-09-1564

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Etnedal kommune, Oppland


2008

FOR-2008-09-04-1590

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Etnedal kommune, Oppland


FOR-2008-03-27-593

Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Oppland


2007

FOR-2007-06-21-918

Forskrift om hundehold, Etnedal kommune, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


1990

FOR-1990-10-12-847

Forskrift om fredning av Langtjedn naturreservat, Etnedal kommune, Oppland


1989

FOR-1989-07-14-635

Godkjenning av våpen og flagg, Etnedal kommune, Oppland


1978

FOR-1978-04-21-7

Forskrift om grenseregulering, Etnedal og Nord-Aurdal kommuner, Oppland


1956

FOR-1956-11-27-3838

Forskrift om politivedtekter for Etnedal kommune, Oppland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-67 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Etnedal kommune