Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-16-345

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, Evenes kommune, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-11-11-1646

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Evenes kommune, Nordland


2013

FOR-2013-04-16-380

Forskrift om minsteareal for elg, Evenes kommune, Nordland


2010

FOR-2010-04-21-716

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Evenes kommune, Nordland


2006

FOR-2006-06-12-5005

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Evenes kommune, Nordland


FOR-2006-06-12-5004

Forskrift for hjemmekompostering av matavfall, Evenes kommune, Nordland


FOR-2006-06-12-5003

Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og slamgebyr, Evenes kommune, Nordland


FOR-2006-06-12-5002

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, Evenes kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1490

Forskrift om fredning av Veggen naturreservat, Evenes kommune, Nordland


1998

FOR-1998-04-22-368

Forskrift om politivedtekt, Evenes kommune, Nordland


1997

FOR-1997-12-19-1361

Forskrift om fredning av Sommervatnet naturreservat, Evenes kommune, Nordland


FOR-1997-12-19-1360

Forskrift om fredning av Nautå naturreservat, Evenes kommune, Nordland


FOR-1997-12-19-1359

Forskrift om fredning av Kjerkvatnet naturreservat, Evenes kommune, Nordland


1990

FOR-1990-01-12-36

Godkjenning av våpen og flagg, Evenes kommune, Nordland


1963

FOR-1963-05-31-10

Forskrift om sammenslåing av Tjeldsund, Lødingen og Evenes kommuner, Nordland


FOR-1963-04-19-3

Forskrift om grenseregulering, Lødingen, Tjeldsund og Evenes kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-68 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Evenes kommune