Lokale forskrifter 41 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2014

FOR-2014-11-06-1379

Forskrift om renovasjon, Lyngdal og Farsund kommuner, Vest-Agder


FOR-2014-06-18-761

Forskrift om Farsund som typisk turiststed, Farsund kommune, Vest-Agder


FOR-2014-04-03-399

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Farsund kommune, Vest Agder


2013

FOR-2013-06-21-692

Forskrift om vern av Framvaren marine verneområde, Farsund kommune, Vest-Agder


2012

FOR-2012-01-31-158

Forskrift om gebyr for saksbehandling utført av Farsund Havnevesen, Farsund kommune, Vest-Agder


FOR-2012-01-31-157

Forskrift om anløpsavgift for Farsund Havnevesen, Farsund kommune, Vest-Agder


2007

FOR-2007-06-19-962

Forskrift om skjenketider, Farsund kommune, Vest-Agder


FOR-2007-06-19-961

Forskrift om åpningstider ved serveringssteder, Farsund kommune, Vest-Agder


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-04-21-352

Forskrift om politivedtekt, Farsund kommune, Vest-Agder


FOR-2005-04-08-306

Forskrift om fredning av Slevdalsvannet naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder


2002

FOR-2002-06-25-4906

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Farsund kommune, Vest-Agder


1996

FOR-1996-08-26-873

Forskrift om fartsbegrensning i Farsund havnedistrikt, sjøkart nr. 11, Farsund kommune, Vest-Agder


1991

FOR-1991-12-05-986

Forskrift om fastsettelse av havnedistrikt i sjøen, Farsund kommune, Vest-Agder. Kartserie M 711 blad nr. 1311 II, III og 1411 III sjøkart nr. 11 og 12


1988

FOR-1988-11-10-920

Forskrift om fredning av Prestvannet fuglefredningsområde, Farsund kommune, Vest-Agder


FOR-1988-11-10-919

Forskrift om fredning av Nesheimvann naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder


FOR-1988-11-10-918

Forskrift om vern av Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde, Farsund kommune, Vest-Agder


FOR-1988-11-10-917

Forskrift om fredning av Lundevågen fuglefredningsområde, Farsund kommune, Vest-Agder


FOR-1988-11-10-916

Forskrift om fredning av Røyrtjønn naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder