Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-23-439

Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Fauske kommune, Nordland


FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-04-15-382

Fastsetting av samisk navn på Fauske kommune, Nordland


FOR-2016-03-07-246

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Fauske kommune, Nordland


2014

FOR-2014-06-19-1227

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Fauske kommune, Nordland


2011

FOR-2011-09-08-983

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Fauske kommune, Nordland


2010

FOR-2010-02-11-168

Forskrift om oppmålingsarbeider i vinterhalvåret, Fauske kommune, Nordland


FOR-2010-02-05-131

Forskrift om Sjunkhatten nasjonalpark/Dávga suoddjimpárkka, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner, Nordland


2009

FOR-2009-02-26-432

Forskrift om nedgravde oljetanker, Fauske kommune, Nordland


2008

FOR-2008-05-08-530

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Fauske kommune, Nordland


FOR-2008-05-08-529

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Fauske kommune, Nordland


2004

FOR-2004-06-07-1922

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Fauske kommune, Nordland


FOR-2004-01-09-8

Forskrift om verneplan for Junkerdal. Vern av Junkerdal nasjonalpark/Juŋŋkaravuome nasjonalpárkka, Fauske og Saltdal kommuner, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1514

Forskrift om fredning av Veten naturreservat, Fauske kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1484

Forskrift om fredning av Ytre Klungset naturreservat, Fauske kommune, Nordland


FOR-2000-01-05-73

Forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Mourki (Muotkejávri), Fauske kommune, Nordland


1998

FOR-1998-11-17-1025

Forskrift om politivedtekt, Fauske kommune, Nordland


1988

FOR-1988-07-22-599

Godkjenning av våpen og flagg, Fauske kommune, Nordland


1984

FOR-1984-01-26-256 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Fauske kommune, Nordland


1983

FOR-1983-12-16-2000

Forskrift om fredning for Fauskeeidet naturreservat, Fauske og Sørfold kommuner, Nordland