Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2015

FOR-2015-12-17-1659

Forskrift om gebyr for teknisk forvaltningstjeneste (gebyrregulativ) Fedje kommune, Hordaland


2012

FOR-2012-12-27-1404

Forskrift om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark


2011

FOR-2011-11-03-1077

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommunar, Hordaland og Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-12-10-1571

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Fedje kommune, Hordaland


FOR-2009-10-01-1243

Forskrift for slamtømming, Fedje kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-12-13-1511

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Fedje kommune, Hordaland


FOR-2007-09-03-1040

Forskrift om opning av jakt etter hjort, Fedje kommune, Hordaland


2006

FOR-2006-09-21-1093

Forskrift om ferdsels- og fiskeforbod, Fedje kommune, Hordaland


2000

FOR-2000-10-05-1706

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane


1995

FOR-1995-12-15-1051

Forskrift om vern av Fedjemyrane landskapsvernområde med tilhøyrande fuglelivsfreding, Fedje kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-07-13-573

Godkjenning av våpen og flagg, Fedje kommune, Hordaland


FOR-1990-01-31-49

Havnedistriktsgrenser i sjøen, interkommunalt havnedistrikt for Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland. (Sjøkart nr. 19, 21, 22, 23, 24..


1987

FOR-1987-04-03-309

Forskrift om vern for Hellisøy naturreservat, Fedje kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-308

Forskrift om vern for Sekkjedalstjørn naturreservat, Fedje kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-307

Forskrift om vern for Litle Frilsøy, Hovden, Svarteskjeret og Innesøyane naturreservat, Fedje kommune, Hordaland


1983

FOR-1983-12-20-2043 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Fedje kommune, Hordaland


1951

FOR-1951-10-30-3957

Forskrift om politivedtekt, Fedje kommune, Hordaland fylke


1947

FOR-1947-04-18-3

Forskrift om deling av Austerheim kommune, Hordaland