Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-14-1695

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


FOR-2016-12-14-1694

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


2011

FOR-2011-01-10-41

Forskrift om politivedtekt, Finnøy kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-06-09-806

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter rådyr, elg, hjort og bever, Finnøy kommune, Rogaland


2008

FOR-2008-12-10-1305

Forskrift om oppheving av føresegn etter konsesjonslova § 7 om nedsett konsesjonsgrense for Finnøy kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2004

FOR-2004-11-26-1517

Forskrift om freding av Nord-Talgje naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland


2001

FOR-2001-04-03-395

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Finnøy kommune, Rogaland


2000

FOR-2000-10-13-1043

Forskrift om freding av Nesheim som naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1269

Forskrift om freding av Lundarsøyla som naturreservat, Finnøy Kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1268

Forskrift om freding av Hauskjevatnet som naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland


1984

FOR-1984-12-21-2201

Forskrift om fredning for Eikåsen naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland


FOR-1984-01-18-47 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Finnøy kommune, Rogaland


1983

FOR-1983-09-23-1520

Godkjenning av våpen og flagg, Finnøy kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-847

Forskrift om fredning for Vignesholmane fuglefredningsområde, Finnøy kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-831

Forskrift om fredning for Reilstad - Grasholmen naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-830

Forskrift om fredning for Tåde naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-829

Forskrift om fredning for Kyrkjeskjeret naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland


FOR-1982-05-07-828

Forskrift om fredning for Hovda Grasholmen naturreservat, Finnøy kommune, Rogaland