Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-10-02-1182

Forskrift om felles adressesystem for kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad, Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-02-09-163

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-2012-02-09-162

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om havner og farvann, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og..


2009

FOR-2009-02-16-306

Forskrift om bandtvang for hund, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


2008

FOR-2008-10-27-1177

Forskrift om jakt etter hjort, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2008-05-19-1685

Forskrift om salstid for alkoholholdig drikke med alkoholinnhald inntil 4,75 volumprosent, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-09-12-1053

Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-949

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 18, freding av Lona naturreservat, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2004-06-18-948

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 17, freding av Sørebømyrane naturreservat, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


1997

FOR-1997-10-16-1133

Forskrift om politivedtekt, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


1993

FOR-1993-05-28-498

Forskrift om vern av Holmelidholmen naturreservat, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1993-05-28-497

Forskrift om vern av Myrbærskjera naturreservat, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-02-08-99

Godkjenning av våpen og flagg, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


1988

FOR-1988-12-02-962

Regulering av kommunegrensene i Dalsfjorden, Askvoll, Fjaler og Gaular kommuner, Sogn og Fjordane


1948

FOR-1948-06-11-2

Forskrift om grenseregulering i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-76 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Fjaler kommune