Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-05-26-879

Forskrift om sals- og skjenketider ved omsetning av alkoholhaldig drikk, Fjell kommune, Hordaland


FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2012

FOR-2012-12-13-1483

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Fjell kommune, Hordaland


2008

FOR-2008-04-24-424

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Fjell kommune, Hordaland


FOR-2008-04-24-425

Forskrift om forvaltning av hjort - fastsetjing av minsteareal, Fjell kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-04-26-556

Forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg, Fjell kommune, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-11-17-1278

Forskrift om politivedtekt, Fjell kommune, Hordaland


FOR-2006-09-21-1217

Forskrift om sikring av hund, Fjell kommune, Hordaland


2005

FOR-2005-06-16-650

Forskrift om gebyrregulativ for VAR-tenester, Fjell kommune, Hordaland


FOR-2005-06-16-649

Forskrift om tøming av private slamavskiljarar, Fjell kommune, Hordaland


FOR-2005-06-16-647

Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader, Fjell kommune, Hordaland


2002

FOR-2002-12-12-1763

Forskrift om kommunale gebyr og tilhøyrande satsar, Fjell kommune, Hordaland


1999

FOR-1999-11-25-1234

Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold


1990

FOR-1990-01-31-49

Havnedistriktsgrenser i sjøen, interkommunalt havnedistrikt for Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland. (Sjøkart nr. 19, 21, 22, 23, 24..


1987

FOR-1987-04-03-285

Forskrift om vern for Ringaskjer naturreservat, Fjell kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-284

Forskrift om vern for Lønøy naturreservat, Fjell kommune, Hordaland


1985

FOR-1985-03-28-1222

Forskrift til § 2 i strandplanlova, Fjell kommune, Hordaland


1984

FOR-1984-08-31-1608 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Fjell kommune, Hordaland