Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-06-10-623

Forskrift om vern av Gulsvikelvi naturreservat, Flå kommune, Buskerud


2011

FOR-2011-12-16-1282

Forskrift om vern av Haverstingen naturreservat, Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, Buskerud


2010

FOR-2010-10-14-1349

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Flå kommune, Buskerud


FOR-2010-03-29-477

Forskrift om Flå som typisk turiststed, Flå kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-12-10-1861

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flå kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-06-27-863

Forskrift om hundehold, Flå kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-03-15-257

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Flå kommune, Buskerud


2004

FOR-2004-05-25-998

Forskrift om avfallsbehandling, Flå kommune, Buskerud


2003

FOR-2003-10-24-1330

Forskrift om politivedtekt, Flå kommune, Buskerud


2002

FOR-2002-12-13-1538

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 26, fredning av Stavnselva naturreservat, Flå kommune, Buskerud


1993

FOR-1993-09-24-979

Forskrift om vern av Flenten naturreservat, Flå kommune, Buskerud


1992

FOR-1992-07-08-552

Forskrift om åpning av jakt på villrein i Norefjell/Reinsjøfjell villreinområde, Flå, Nes, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud


1988

FOR-1988-05-18-664

Forskrift om konsesjonsbestemmelser for visning og omsetning av film og videogram, Flå kommune, Buskerud


1985

FOR-1985-06-28-1368

Forskrift om fredning for Bringen naturreservat, Flå og Nes kommuner, Buskerud


FOR-1985-06-28-1365

Forskrift om fredning for Festningen naturreservat, Flå kommune, Buskerud


FOR-1985-06-28-1359

Forskrift om vern for Indre Vassfaret landskapsvernområde, Sør-Aurdal kommune, Oppland og Flå og Nes kommuner, Buskerud


FOR-1985-06-28-1358

Forskrift om endring av forskrift om Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde, Sør-Aurdal kommune, Oppland og Flå og Ringerike kommuner, Buskerud


FOR-1985-03-01-549

Godkjenning av våpen og flagg, Flå kommune, Buskerud


1982

FOR-1982-11-04-1592

Forskrift for fisket i Krøderen mellom Modumdele og Tuve bru i Flå og Krødsherad kommuner, og fisket i Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern i Krødsherad kommune, Buskerud