Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2013

FOR-2013-03-21-328

Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr og fastsetting av minsteareal for jakt på hjortevilt, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-03-05-349

Forskrift om vern av Dale naturreservat, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


2005

FOR-2005-09-07-1027

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - lokale bestemmelser, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1696

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 13, fredning av Lyngværet fuglefredningsområde, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-960

Forskrift om fredning av Skjellådalen naturreservat, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


FOR-2001-08-31-959

Forskrift om fredning av Litlstøelva naturreservat, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


2000

FOR-2000-12-19-1663

Forskrift for åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


1992

FOR-1992-12-04-951

Forskrift om vern av Øyenskavlen naturreservat, Namdalseid og Flatanger kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-1992-12-04-950

Forskrift om vern av Gaupdalen naturreservat, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


1990

FOR-1990-10-12-826

Godkjenning av våpen og flagg, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


1988

FOR-1988-08-26-685

Forskrift om fredning av Beingårdsmyra naturreservat, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


1936

FOR-1936-05-09-3112

Forskrift om politivedtekt, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-79 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Flatanger kommune