Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-25-1397

Forskrift om vern av Kyrkjevatna naturreservat, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner, Vest-Agder


FOR-2016-03-09-248

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Flekkefjord kommune, Vest Agder


2015

FOR-2015-07-03-950

Forskrift om fredning av Flekkefjordbanen, Sira–Flekkefjord, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


2012

FOR-2012-05-03-611

Forskrift om anløpsavgift for Flekkefjord Havnevesen, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


2010

FOR-2010-12-16-1877

Forskrift om unntak fra tidsfrister som krever oppmålingsforretning, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


FOR-2010-05-25-720

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Flekkefjord kommune, Vest-Agder


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-09-08-1804

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


FOR-2005-03-11-225

Forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde i Flekkefjord kommune, Vest-Agder


2004

FOR-2004-04-01-604

Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


2002

FOR-2002-12-13-1514

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 2, fredning av Einarvannet naturreservat, Flekkefjord og Lund kommuner, Vest-Agder og Rogaland


FOR-2002-10-03-1109

Forskrift om politivedtekt, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


2000

FOR-2000-10-25-1125

Forskrift om fartsbegrensning i Eidekanalen, sjøkart nr. 12 og 473, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


1988

FOR-1988-11-10-915

Forskrift om fredning av Loga fuglefredningsområde, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


1986

FOR-1986-04-11-895

Overføring av Virakgrenda og Espetveitgrenda fra Flekkefjord kommune til Sirdal kommune, Vest-Agder


1981

FOR-1981-09-04-4762

Forskrift om vern for Bervamyr naturreservat, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


1980

FOR-1980-03-28-85

Forskrift om fredning for Øvre og Nedre Svinholmen naturreservat, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


FOR-1980-03-28-84

Forskrift om fredning for Rødholman naturreservat, Flekkefjord kommune, Vest-Agder


1978

FOR-1978-12-22-42

Forskrift om vern for Langevann naturreservat, Flekkefjord kommune, Vest-Agder