Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-06-08-646

Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud


2015

FOR-2015-08-11-952

Forskrift om politivedtekt, Flesberg kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-04-03-820

Forskrift om minsteareal for elg og hjort, Flesberg kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-11-16-1445

Forskrift om godkjenning av Flesberg som typisk turiststed, Flesberg kommune, Buskerud


1989

FOR-1989-03-10-178

Godkjenning av våpen og flagg, Flesberg kommune, Buskerud


1987

FOR-1987-01-22-49

Forskrift om reguleringsplan for Sjuvasslia feriesenter - Blefjell - del av søre Gjellerud, gnr. 12, bnr. 2. Jordloven gjøres gjeldende. Flesberg kommune, Buskerud


1986

FOR-1986-06-20-1357

Forskrift om fredning for Svarttjern naturreservat, Flesberg kommune, Buskerud


FOR-1986-06-20-1356

Forskrift om fredning for Vangestadmyra naturreservat, Flesberg kommune, Buskerud


1984

FOR-1984-03-01-627

Forskrift om reguleringsplan for Blestølen turistsenter - jordloven gjøres gjeldende, Flesberg kommune, Buskerud


1963

FOR-1963-08-09-4

Forskrift om grenseregulering, Flesberg og Øvre Eiker kommuner, Buskerud


1948

FOR-1948-06-25-22

Forskrift om grenseregulering, Øvre Sandsvær og Flesberg kommuner, Buskerud


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-81 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Flesberg kommune