Lokale forskrifter 37 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-12-20-1910

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flora kommune, Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-04-13-358

Forskrift om politivedtekt, Flora kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-06-03-710

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Flora kommune, Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-02-09-163

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-2012-02-09-162

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om havner og farvann, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og..


2011

FOR-2011-06-14-797

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Flora kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-06-19-801

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 3. Freding av Haukåvatnet naturreservat, Flora kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-01-09-9

Forskrift om vern av Ålfotbreen landskapsvernområde, Bremanger, Flora og Gloppen kommunar, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-12-19-1675

Forskrift om vedtekter for skattetakstar over faste eigedomar, Flora kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2006-06-13-896

Forskrift om område for og bruk av vasscooter i hamnebassenget, Flora kommune, Sogn og Fjordane


2005

FOR-2005-06-21-1838

Forskrift om tømming av slamavskiljarar, privet, tette tankar mv. og gebyr for dette, Flora kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-943

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 12, freding av Tuemyra naturreservat, Flora og Naustdal kommunar, Sogn og Fjordane


FOR-2004-06-18-942

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 11, freding av Eikevolltjønnmyra naturreservat, Flora kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2004-02-17-519

Forskrift om opplysningsplikt for oljetankar, Flora kommune, Sogn og Fjordane


2003

FOR-2003-05-08-584

Forskrift om jakt etter hjort, Flora kommune, Sogn og Fjordane


2002

FOR-2002-06-14-547

Forskrift om supplering av verneplan for barskog i Vest-Noreg, vedlegg 2, freding av Sandvikbotn naturreservat, Flora kommune, Sogn- og Fjordane


FOR-2002-06-14-546

Forskrift om supplering av verneplan for barskog i Vest-Noreg, vedlegg 1, freding av Brandatjørna naturreservat, Flora kommune, Sogn- og Fjordane


1997

FOR-1997-01-14-43

Forskrift om opningstider og skjenketider for skjenkestadar, Flora kommune, Sogn og Fjordane