Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2014

FOR-2014-04-10-562

Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Folldal kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-05-24-657

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark


2009

FOR-2009-12-10-1781

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Folldal kommune, Hedmark


FOR-2009-03-12-314

Forskrift om beite for husdyr, Folldal kommune, Hedmark


2007

FOR-2007-05-10-534

Forskrift etter hundeloven, Folldal kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-06-29-1480

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Rendalen og Folldal kommuner, Hedmark


2003

FOR-2003-12-11-1852

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Folldal kommune, Hedmark


FOR-2003-10-24-1272

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 7, fredning av Myldingi naturreservat, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland


FOR-2003-10-24-1269

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 4, vern av Dørålen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-10-24-1268

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 3, vern av Grimsdalen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-10-24-1267

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 2, vern av Dovre nasjonalpark, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-10-24-1266

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark


2002

FOR-2002-05-03-429

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 2, vern av Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland


2001

FOR-2001-12-07-1436

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 10, fredning av Atnsjømyrene naturreservat, Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland


FOR-2001-11-30-1363

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark


FOR-2001-01-23-56

Forskrift om politivedtekt, Folldal kommune, Hedmark


1993

FOR-1993-05-01-392

Forskrift for fiske, Folldal kommune, Hedmark


1989

FOR-1989-12-22-1389

Forskrift om fredning for Frekmyr naturreservat, Folldal kommune, Hedmark


FOR-1989-12-22-1388

Forskrift om fredning for Grimsmoen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark