Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-11-24-1936

Forskrift om gebyr for sakshandsaming av utslepps- og påsleppsløyve, Førde kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2016-11-24-1935

Forskrift om påslepp til offentleg avløpsnett, Førde kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-10-30-1348

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Førde kommune, Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-02-16-167

Forskrift om tilsyn med bustader, Førde kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2012-02-09-163

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-2012-02-09-162

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om havner og farvann, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og..


2009

FOR-2009-01-09-20

Forskrift om Verneplan for Naustdal-Gjengedal. Vern av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, Førde, Gloppen, Jølster og Naustdal kommunar, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-06-21-860

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Førde kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-09-28-1141

Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel, Førde kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-946

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 15, freding av Gjerlandsøyane naturreservat, Førde kommune, Sogn og Fjordane


2003

FOR-2003-09-25-1945

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Førde kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2003-04-24-699

Forskrift om jakt etter hjort, Førde kommune, Sogn og Fjordane


1998

FOR-1998-12-09-1359

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter plan- og bygningsloven og lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven), Førde kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1998-09-16-962

Forskrift om plangebyr, Førde kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1998-03-24-296

Forskrift om politivedtekt, Førde kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-12-20-956

Forskrift om freding av Digernesvatnet naturreservat, Førde kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1991-10-25-691

Forskrift om vern av Jostedalsbreen nasjonalpark, Luster, Sogndal, Balestrand, Førde, Jølster, Gloppen og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


1990

FOR-1990-09-19-815

Forskrift om sal av øl, Førde kommune, Sogn og Fjordane