Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2011

FOR-2011-03-18-313

Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7, Forsand kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-11-30-1830

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Forsand kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-12-13-1509

Forskrift om politivedtekt, Forsand kommune, Rogaland


FOR-2007-06-20-917

Forskrift om hundehald, Forsand kommune, Rogaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2003

FOR-2003-12-19-1681

Forskrift om verneplan for Frafjordheiane, vedlegg 1, vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand, Gjesdal og Sirdal kommunar, Rogaland og Vest-Agder


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


1999

FOR-1999-12-17-1451

Forskrift om freding av Longavatnet som naturreservat, Hjelmeland og Forsand kommunar, Rogaland


FOR-1999-12-17-1449

Forskrift om freding av Gitlandsåsen som naturreservat, Forsand og Strand kommunar, Rogaland


1988

FOR-1988-03-11-266

Godkjenning av våpen og flagg, Forsand kommune, Rogaland


1964

FOR-1964-06-26-6

Forskrift om grenseregulering, Bjerkreim, Høle, Forsand og Gjestal kommuner, Rogaland


FOR-1964-04-17-10

Forskrift om grenseregulering, Gjesdal m.fl


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-85 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Forsand kommune