Lokale forskrifter 12 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-05-22-709

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-06-15-662

Forskrift om åpning av jakt på bever, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1695

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 12, fredning av Steinan og Flottra naturreservat, Fosnes og Namsos kommuner, Nord-Trøndelag


2000

FOR-2000-03-02-229

Forskrift om politivedtekt, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-05-29-535

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Namsos, Leksvik, Verran, Røyrvik, Høylandet og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-1995-05-25-534

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Leka, Namsos, Verdal, Stjørdal og Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag


1994

FOR-1994-12-01-1234

Forskrift om motorferdsel i utmark, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag


1992

FOR-1992-11-13-834

Godkjenning av våpen og flagg, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag


1989

FOR-1989-10-04-1003

Forskrift om forbud mot sportsfiske på søn- og helligdager under vinterfisket i Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag


1965

FOR-1965-08-20-2

Forskrift om grensefastsettelse, Namdalseid, Namsos og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-86 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Fosnes kommune