Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-10-25-1348

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal


FOR-2016-09-26-1222

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Fræna kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-882

Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-06-20-560

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommun..


FOR-2012-03-21-255

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Molde og Romsdal Havn IKS, Møre og Romsdal


FOR-2012-03-08-215

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Fræna kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-12-09-1448

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-01-11-35

Forskrift om å godkjenne Bud i Fræna kommune som typisk turiststad, Fræna kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-10-19-1394

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Fræna kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-09-04-1047

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Fræna kommune, Møre og Romsdal


FOR-2006-06-19-655

Forskrift om hundehald, Fræna kommune, Møre og Romsdal


2005

FOR-2005-06-20-702

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Fræna kommune, Møre og Romsdal


2004

FOR-2004-10-18-1387

Forskrift om salgstid for øl og åpnings- og skjenketider ved serveringssteder, Fræna kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1247

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 17, freding av Farstadbukta naturreservat, Fræna kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-11-08-1246

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 16, freding av Hustadbukta naturreservat, Fræna kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-11-08-1245

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 15, freding av Langøyvågen naturreservat, Fræna kommune, Møre og Romsdal


2001

FOR-2001-12-17-1682

Forskrift om eigedomsskatt, Fræna kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-12-20-1571

Forskrift om innføring av eigedomsskatt, Fræna kommune, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-11-25-1171

Forskrift om politivedtekt, Fræna kommune, Møre og Romsdal