Lokale forskrifter 52 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2011

FOR-2011-05-12-502

Forskrift om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Fredrikstad kommune, Østfold


2010

FOR-2010-04-16-545

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Søndre Haugstenåsen naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-544

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Andersdammen biotopvernområde, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-543

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Alshusbukta naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-542

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Bjørnevågenlia naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-541

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Fjellsbergtangen naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-540

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Bogenlia naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-539

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Paradisbukta naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-538

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Rauer naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-537

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Rauerkalven naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-536

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Skjæløysundet naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-535

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Garntangen naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-534

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Øra naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-533

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Kråkerøy-skjærgården naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-532

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Thorsøma naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-531

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Fuglevikbukta naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold


2009

FOR-2009-12-10-1568

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2009-12-03-1475

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2009-12-03-1474

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold


FOR-2009-11-05-1469

Forskrift om nedgravde oljetanker, Fredrikstad kommune, Østfold