Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-05-11-585

Forskrift om fartsbegrensning i innlandsvannet Trevann og kanalen ned til Nidelva, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-25-1395

Forskrift om vern av Lemfjellheia naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2016-11-25-1394

Forskrift om vern av Tårendalen naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2016-11-25-1393

Forskrift om vern av Tveiteråsen naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


2015

FOR-2015-12-11-1538

Forskrift om vern av Langebergsheia og Mannfallknuten naturreservat, Birkenes og Froland kommuner, Aust-Agder


2013

FOR-2013-12-13-1460

Forskrift om vern av Ytre Lauvrak naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2013-09-23-1118

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Froland kommune, Aust-Agder


2010

FOR-2010-06-17-917

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven, Froland kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-12-18-1795

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2009-06-26-886

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Fredning av Jurdalsknuten naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2009-06-26-885

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 2. Fredning av Myklandsvatna naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


2007

FOR-2007-12-21-1632

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Vereknutane naturreservat, Froland og Åmli kommunar, Aust-Agder


FOR-2007-12-21-1631

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 2. Urdalen naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


2002

FOR-2002-12-13-1519

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 7, fredning av Jomåsknutene naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder


FOR-2002-12-13-1518

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 6, fredning av Haugsjåknipen naturreservat, Froland og Tvedestrand kommuner, Aust-Agder


1998

FOR-1998-11-17-1022

Forskrift om politivedtekt, Froland kommune, Aust-Agder


1993

FOR-1993-07-09-720

Forskrift om fredning av Solbergheia naturreservat, Åmli og Froland kommuner, Aust-Agder


1988

FOR-1988-06-30-539

Forskrift om konsesjonsbetingelser for visning og omsetning av film og videogram, Froland kommune, Aust-Agder


1986

FOR-1986-10-10-1961

Forskrift om vern for Storemyr naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder