Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-24-520

Forskrift om tilsyn med brannobjekter, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-09-01-1033

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2015-03-24-918

Forskrift om adressetildeling og skilting, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


2013

FOR-2013-06-21-693

Forskrift om vern av Tauterryggen marine verneområde, Frosta og Leksvik kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2013-01-29-437

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


2012

FOR-2012-07-02-669

Forskrift om politivedtekt, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-04-13-385

Forskrift om ferdselsregler for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-06-15-997

Forskrift om båndtvang og hundehold, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2010-05-25-992

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


2009

FOR-2009-11-17-1423

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Frosta kommune, Nord-Trøndelag


2007

FOR-2007-12-11-4976

Forskrift for avløpsgebyr, Frosta kommune, Sør-Trøndelag


2006

FOR-2006-10-31-1711

Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Tr..


FOR-2006-10-31-1710

Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


FOR-2006-10-31-1709

Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


2003

FOR-2003-12-19-1717

Forskrift om fredning for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2003-12-19-1716

Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 33, fredning av Øksningen naturreservat, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


1996

FOR-1996-10-01-1385

Forskrift om renovasjon for Frosta, Inderøy, Levanger, Mosvik og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag


1993

FOR-1993-10-01-983

Forskrift om fartsbegrensning i Hyndøyvågen, Frosta kommune, Nord-Trøndelag


1991

FOR-1991-09-06-596

Forskrift om Markhus naturreservat, Levanger og Frosta kommuner, Nord-Trøndelag