Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-06-01-557

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-08-27-1130

Forskrift om politivedtekt, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


2005

FOR-2005-12-15-1532

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 41, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2005-09-09-1030

Forskrift om Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag, vedlegg 2, fredning av Vassholmen naturreservat, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


2002

FOR-2002-10-15-1740

Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-05-30-642

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1089

Forskrift om Stormyra naturreservat på Inntian, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-03-13-209

Godkjenning av våpen og flagg, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


1979

FOR-1979-12-14-1

Forskrift om vern for Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


1972

FOR-1972-02-15-1

Forskrift om bruk av snurpenot under torskefisket, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


1962

FOR-1962-12-07-4

Forskrift om kommunenavn, Frøya kommune, Sør-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-93 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Frøya kommune