Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-06-22-742

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland


2014

FOR-2014-05-08-1003

Forskrift om jakt på hjort, Fusa kommune, Hordaland


2013

FOR-2013-12-18-1749

Forskrift om handtering av avfall frå hushald, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommunar, Hordaland


2010

FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2009

FOR-2009-02-11-1124

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Fusa, Os og Samnanger kommuner, Hordaland


2008

FOR-2008-05-28-596

Forskrift om sikring av hund, Fusa kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-12-05-1345

Forskrift om politivedtekt, Fusa kommune, Hordaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2001

FOR-2001-08-27-1043

Forskrift om fiske etter innlandsfisk i Sævareidvassdraget, Fusa kommune, Hordaland


FOR-2001-02-21-596

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Fusa kommune, Hordaland


1999

FOR-1999-12-17-1433

Forskrift om freding av Yddal som naturreservat, Fusa og Kvam kommunar, Hordaland


1998

FOR-1998-05-26-1540

Forskrift for innsamling av matrestar frå storkjøkken, Fusa kommune, Hordaland


1997

FOR-1997-12-19-1353

Forskrift om Geitaknottane naturreservat, Fusa, Kvam og Kvinnherad kommunar, Hordaland


FOR-1997-10-21-1522

Forskrift for renovasjonsordninga, Fusa kommune, Hordaland


1995

FOR-1995-12-15-1056

Forskrift om fredning av Vinnesleiro naturreservat, Fusa kommune, Hordaland


1991

FOR-1991-09-27-654

Godkjenning av våpen og flagg, Fusa kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-271

Forskrift om vern for Steglholmen og Gåseskjer naturreservat, Fusa kommune, Hordaland


1963

FOR-1963-04-26-8

Forskrift om sammenslåing av Fusa, Strandvik, Os og Hålandsdal kommuner, Hordaland


1962

FOR-1962-10-05-3

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Fusa, Hålandsdal og Strandvik kommuner, Hordaland