Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-25-1387

Forskrift om vern av Hæstad naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


FOR-2016-06-10-628

Forskrift om vern av Krålen naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


FOR-2016-05-26-595

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Fyresdal kommune, Telemark


2015

FOR-2015-12-11-1534

Forskrift om vern av Brårfjell naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


2012

FOR-2012-03-29-291

Forskrift om opnings- og stengetider for serveringsstader, Fyresdal kommune, Telemark


2011

FOR-2011-12-16-1285

Forskrift om vern av Fugldalen naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


2005

FOR-2005-12-16-1543

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 7, Storsteinfjell naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


2001

FOR-2001-05-02-526

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hjartdal og Fyresdal kommuner, Telemark


1999

FOR-1999-09-06-1570

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillarar, privét, tette tankar m.v. og for avfallsgebyr, Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje kommunar, Telemark


1998

FOR-1998-05-18-521

Forskrift om politivedtekt, Fyresdal kommune, Telemark


1993

FOR-1993-08-12-961

Forskrift om bruk av snøskuter, Fyresdal kommune, Telemark


1992

FOR-1992-05-20-442

Forskrift om høve til villreinjakt i Våmur - Roan villreinområde i Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommunar, Telemark


FOR-1992-04-24-276

Godkjenning av våpen og flagg, Fyresdal kommune, Telemark


1978

FOR-1978-04-28-14

Forskrift om vern for Vikfjell naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark


1973

FOR-1973-10-02-1

Forskrift om fredning av eiketre, Fyresdal kommune, Telemark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-95 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Fyresdal herred