Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-12-16-1872

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2014-11-06-1412

Forskrift om gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova, matrikkellova, ureiningslova, jordlova, konsesjonslova, viltlova og tilhøyrande forskrifter, Gaular kommune, ..


2012

FOR-2012-02-09-163

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-2012-02-09-162

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om havner og farvann, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og..


2008

FOR-2008-04-29-840

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-08-31-1117

Forskrift om sikring av hund ved bandtvang, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-12-01-1721

Forskrift om spreietidspunkt for husdyrgjødsel, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-947

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 16, freding av Svarteliåsmyra naturreservat, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


1997

FOR-1997-12-19-1378

Forskrift om freding av Osen som naturreservat, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1997-08-27-981

Forskrift om politivedtekt, Gaular, Sogn og Fj


1991

FOR-1991-12-20-955

Forskrift om freding av Skilbreivatnet naturreservat, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1991-12-20-954

Forskrift om freding av Espelandsvatnet naturreservat, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


1988

FOR-1988-12-02-962

Regulering av kommunegrensene i Dalsfjorden, Askvoll, Fjaler og Gaular kommuner, Sogn og Fjordane


1984

FOR-1984-04-04-864 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


1971

FOR-1971-10-22-4

Forskrift om opprettelse av landskapsvernområde, Gaular kommune, Sogn og Fjordane


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-98 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Gaular kommune