Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-23-256

Forskrift for grunnskolen, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-16-1625

Forskrift om vern av Dørdalen naturreservat, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2016-01-28-79

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Gausdal kommune, Oppland


2014

FOR-2014-06-26-1936

Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland


2013

FOR-2013-01-25-99

Forskrift om vern av Helvete naturreservat, Gausdal kommune, Oppland


2011

FOR-2011-03-11-285

Forskrift om vern av Hynna naturreservat, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2011-03-11-284

Forskrift om vern av Oppsjømyra naturreservat, Nordre Land og Gausdal kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-283

Forskrift om vern av Skardberga naturreservat, Nordre Land og Gausdal kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-280

Forskrift om vern av Espedalen landskapsvernområde, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-279

Forskrift om vern av Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2011-03-11-278

Forskrift om vern av Storlægeret landskapsvernområde, Nord Aurdal, Nordre Land og Gausdal kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-276

Forskrift om vern av Langsua nasjonalpark, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


2010

FOR-2010-01-28-163

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Gausdal kommune, Oppland


2009

FOR-2009-11-26-1472

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal kommune, Oppland


2007

FOR-2007-09-20-1712

Forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland


2005

FOR-2005-09-02-989

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 18, Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat, Gausdal kommune, Oppland


FOR-2005-06-22-884

Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Gausdal kommune, Oppland


2002

FOR-2002-11-22-1749

Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..