Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-12-15-1927

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2016-12-15-1908

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2016-10-31-1276

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gildeskål og Bodø kommuner, Nordland


2012

FOR-2012-12-14-1314

Forskrift om vern av Láhko nasjonalpark, Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner, Nordland


2011

FOR-2011-02-25-245

Forskrift om fredning av Åsen–Kjeldalen naturreservat, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-239

Forskrift om fredning av Langvassdalen–Ruffedalen naturreservat, Gildeskål kommune, Nordland


2010

FOR-2010-09-30-1675

Forskrift om oppmålingsarbeider i vinterhalvåret, Gildeskål kommune, Nordland


2008

FOR-2008-02-28-527

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gildeskål kommune, Nordland


2004

FOR-2004-06-17-4691

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Gildeskål kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1421

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 24, Øya/Langholmen landskapsvernområde med plantelivsfredning, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1420

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 23, Skålsvikleira/Ystleira naturreservat, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1419

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 22, Nupen naturreservat, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1418

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 21, Fugløya naturreservat, Gildeskål kommune, Nordland


FOR-2002-10-07-1111

Forskrift om bruk av og orden i havner, Gildeskål kommune, Nordland


2001

FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Herøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


1988

FOR-1988-02-12-196

Godkjenning av våpen og flagg, Gildeskål kommune, Nordland


1982

FOR-1982-01-20-165

Fylkesplanvedtekt for en del områder på Saltfjellet/Svartisen. Deler av Beiarn, Gildeskål, Rana, Rødøy, Saltdal og Skjerstad kommuner, Nordland


1979

FOR-1979-07-19-4413

Forskrift om politivedtekt for Gildeskål kommune, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-100 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Gildeskål kommune