Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-12-09-1893

Forskrift om saksbehandlingsgebyr for 2017, Ålesundregionens havneråd, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2016-12-09-1892

Forskrift om anløpsavgift 2017, Ålesundregionens havnedistrikt, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-12-11-1558

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Ålesundregionens Havn, Giske, Haram, Sula og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2015-06-18-1867

Forskrift om bandtvang, Giske kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-825

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Giske kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-06-20-831

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Giske kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-11-30-1582

Forskrift om gebyrregulativ for gravesøknadar og varslingsplanar, Giske kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-861

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Sætredalen naturreservat, Giske kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-860

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Storholmen naturreservat, Giske kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-859

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Langholmen naturreservat, Giske kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-858

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Erkna naturreservat, Giske kommune, Møre og Romsdal


2008

FOR-2008-10-30-1244

Forskrift for vass- og avløpsgebyr, Giske kommune, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2002

FOR-2002-11-08-1237

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 7, freding av Molnes naturreservat, Giske kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


1998

FOR-1998-11-12-1020

Forskrift om politivedtekt, Giske kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-395

Forskrift om vern av Synesvågen naturreservat, Giske kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-394

Forskrift om vern av Rørvikvågen fuglefredingsområde, Giske kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-393

Forskrift om vern av Rørvikvatnet naturreservat, Giske kommune, Møre og Romsdal