Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-10-25-1348

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2014

FOR-2014-09-09-1257

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-882

Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal


FOR-2013-05-13-1791

Forskrift om kommunal anløpsavgift etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Tr..


FOR-2013-05-13-1790

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal ..


FOR-2013-05-13-1789

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-06-20-560

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommun..


2010

FOR-2010-05-25-721

Forskrift om opning av jakt etter elg, hjort og rådyr, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-11-03-1848

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


2008

FOR-2008-12-19-1455

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 2. Freding av Åbakkfjellet naturreservat, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


FOR-2008-12-19-1454

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Freding av Vetafjellet naturreservat, Gjemnes og Nesset kommuner, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-05-23-608

Forskrift om frist for å spre gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


2004

FOR-2004-10-26-1419

Forskrift om vedtekter til lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1249

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 19, freding av Høgsetleira naturreservat, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-11-08-1248

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 18, freding av Batnfjordsøra naturreservat, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-06-29-832

Forskrift til alkohollova, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


1991

FOR-1991-08-16-587

Forskrift om jaktregler for sameiet Blakstad gnr. 51, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-415

Forskrift om vern av Aspåsmyran naturreservat, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


FOR-1988-05-27-414

Forskrift om vern av Heggemsvatn/Holåvatn naturreservat, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal