Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-19-539

Forskrift om tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger, Gjerdrum kommune, Akershus


FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2015

FOR-2015-12-11-1516

Forskrift om vern av Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad kommuner, Akershus


FOR-2015-11-25-1483

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Gjerdrum kommune, Akershus


FOR-2015-03-25-935

Forskrift om hundehold, Gjerdrum kommune, Akershus


FOR-2015-03-20-236

Forskrift om vern av Prekestolen naturreservat, Gjerdrum og Nittedal kommuner, Akershus


2013

FOR-2013-12-11-1771

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Gjerdrum kommune, Akershus


2011

FOR-2011-12-14-1451

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus


FOR-2011-08-30-880

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkesveg 429, Gjerdrum kommune, Akershus


2010

FOR-2010-12-17-1624

Forskrift om vern av Ravndalen naturreservat, Nittedal og Gjerdrum kommuner, Akershus


FOR-2010-09-01-1386

Forskrift om utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus


2009

FOR-2009-09-02-1865

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Gjerdrum kommune, Akershus


2007

FOR-2007-11-28-1618

Forskrift om priser for kommunale tjenester, Gjerdrum kommune, Akershus


FOR-2007-10-31-1243

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Gjerdrum kommune, Akershus


2004

FOR-2004-09-29-1925

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gjerdrum kommune, Akershus


FOR-2004-04-28-1924

Forskrift om renovasjon, Gjerdrum kommune, Akershus


1993

FOR-1993-04-02-268

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, S..


FOR-1993-02-12-80

Godkjenning av våpen og flagg, Gjerdrum kommune, Akershus


1985

FOR-1985-02-27-4689

Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Gjerdrum kommune, Akershus


1981

FOR-1981-09-04-4777

Forskrift om fredning for Høgsmåsan naturreservat, Gjerdrum og Skedsmo kommuner, Akershus