Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-157

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Agder politidistrikt, Aust-Agder og Vest-Agder


2016

FOR-2016-11-25-1390

Forskrift om vern av Navassfjell naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder


2015

FOR-2015-04-23-433

Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr, Gjerstad kommune, Aust-Agder


2009

FOR-2009-12-16-1852

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Gjerstad kommune, Aust-Agder


FOR-2009-06-26-895

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 12. Freding av Kvenntjønnane naturreservat, Nissedal og Gjerstad kommunar, Telemark og Aust-Agder


2005

FOR-2005-09-02-1000

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 29, Materialen naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder


FOR-2005-09-02-999

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 28, Solhomfjell naturreservat, Gjerstad og Nissedal kommuner, Aust-Agder og Telemark


1998

FOR-1998-10-15-1544

Forskrift om felles renovasjon for kommunene tilsluttet Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap A/S, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner, Aust-Agder


1986

FOR-1986-10-10-1957

Forskrift om vern for Tranmyra naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder


FOR-1986-10-10-1956

Forskrift om vern for Fjosbumyra naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder


FOR-1986-04-18-964

Godkjenning av våpen og flagg, Gjerstad kommune, Aust-Agder


1977

FOR-1977-12-09-4186

Forskrift om fredningsbestemmelser for Lunde naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder


1932

FOR-1932-01-28-3093

Forskrift om politivedtekt, Gjerstad kommune, Aust-Agder


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-104 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Gjerstad kommune