Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


2012

FOR-2012-06-27-663

Vedtak om endring av kommunegrensa mellom Time og Gjesdal kommuner, Rogaland


2011

FOR-2011-06-22-904

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Gjesdal kommune, Rogaland


FOR-2011-06-22-905

Forskrift om adresser og skilting av adresser, Gjesdal kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-17-1787

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Gjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland


2007

FOR-2007-12-13-1508

Forskrift om politivedtekt, Gjesdal kommune, Rogaland


FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-04-06-986

Vedtekter for kyrkjegardane i Gjesdal kommune, Rogaland


2004

FOR-2004-12-20-1766

Forskrift for husholdningsavfall, Gjesdal kommune, Rogaland


2003

FOR-2003-12-19-1683

Forskrift om verneplan for Frafjordheiane, vedlegg 3, vern av Ørestø naturreservat, Gjesdal kommune, Rogaland


FOR-2003-12-19-1682

Forskrift om verneplan for Frafjordheiane, vedlegg 2, vern av Migaren naturreservat, Gjesdal kommune, Rogaland


FOR-2003-12-19-1681

Forskrift om verneplan for Frafjordheiane, vedlegg 1, vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand, Gjesdal og Sirdal kommunar, Rogaland og Vest-Agder


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


2000

FOR-2000-11-27-1605

Forskrift for innsamling av risikoavfall, Gjesdal kommune, Rogaland


FOR-2000-11-27-1604

Forskrift for innsamling av matavfall fra storhusholdninger, Gjesdal kommune, Rogaland


1999

FOR-1999-12-17-1453

Forskrift om freding av Foreknuten som naturreservat, Sandnes og Gjesdal kommunar, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1270

Forskrift om fredning av Ragstjørna som naturreservat, Gjesdal kommune, Rogaland


1988

FOR-1988-09-16-741

Regulering av kommunegrensen mellom Gjesdal og Time kommuner, Rogaland fylke


1986

FOR-1986-12-12-2294

Forskrift om fredning for Viermyr naturreservat, Gjesdal kommune, Rogaland