Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-06-02-742

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Gjøvik kommune, Oppland


2015

FOR-2015-06-18-921

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Gjøvik kommune, Oppland


2014

FOR-2014-12-18-1877

Forskrift om renovasjon for husholdningsavfall, Gjøvik kommune, Oppland


2012

FOR-2012-09-27-970

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker, Gjøvik kommune, Oppland


2009

FOR-2009-12-17-1854

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Gjøvik kommune, Oppland


FOR-2009-12-17-1855

Forskrift om behandling av private reguleringsforslag og dispensasjon fra arealplaner, Gjøvik kommune, Oppland


2008

FOR-2008-01-10-13

Forskrift om politivedtekt, Gjøvik kommune, Oppland


2003

FOR-2003-11-20-1806

Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter, mm., Gjøvik kommune, Oppland


FOR-2003-02-20-642

Forskrift for tømming av slamavskillere mv., Gjøvik kommune, Oppland


FOR-2003-01-30-696

Forskrift om nedgravde oljetanker, Gjøvik kommune, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


1998

FOR-1998-10-29-1009

Forskrift om gebyr for behandling av private reguleringsforslag og dispensasjon fra arealplaner, Gjøvik kommune, Oppland


1993

FOR-1993-07-09-675

Forskrift om fredning av Øytjernet naturreservat, Gjøvik og Søndre Land kommuner, Oppland


1988

FOR-1988-01-15-79

Forskrift om fredning for Kremmerodden naturminne, Gjøvik kommune, Oppland


1985

FOR-1985-01-18-49

Forskrift om fredning for Evjemyra naturreservat, Gjøvik og Søndre Land kommuner, Oppland


1981

FOR-1981-10-02-4734

Forskrift om fredning for Svennesvollene naturreservat, Gjøvik kommune, Oppland


FOR-1981-09-04-4752

Forskrift om fredning for Eriksrud naturreservat, Gjøvik kommune, Oppland


FOR-1981-09-04-4751

Forskrift om fredning for Lindstad naturreservat, Gjøvik kommune, Oppland


1963

FOR-1963-07-05-16

Forskrift om sammenslåing av Gjøvik, Vardal, Snertingdal og Biri kommuner, Oppland