Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-06-17-746

Forskrift om jakt etter hjort og minsteareal, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


2015

FOR-2015-03-23-257

Forskrift til lov om hundehald, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-06-16-760

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2014-06-06-711

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Nordfjord Havn IKS, Selje, Vågsøy, Gloppen, Eid og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-12-16-1748

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-11-05-1463

Forskrift om gebyr for handsaming av private reguleringsplanar og byggesaker, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


2010

FOR-2010-10-04-1320

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2010-05-10-691

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2010-05-10-692

Forskrift om opningstider for serveringsstader, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


2009

FOR-2009-01-09-20

Forskrift om Verneplan for Naustdal-Gjengedal. Vern av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, Førde, Gloppen, Jølster og Naustdal kommunar, Sogn og Fjordane


FOR-2009-01-09-9

Forskrift om vern av Ålfotbreen landskapsvernområde, Bremanger, Flora og Gloppen kommunar, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-09-25-1135

Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-936

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 5, freding av Kloppemyrane naturreservat, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-12-17-1458

Forskrift om freding av Kolebakkane som naturreservat, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-12-20-960

Forskrift om freding av Bukta fuglefredingsområde, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1991-10-25-691

Forskrift om vern av Jostedalsbreen nasjonalpark, Luster, Sogndal, Balestrand, Førde, Jølster, Gloppen og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1991-04-12-237

Iverksetjing av regulering av grensa mellom Eid og Gloppen kommunar, Sogn og Fjordane


FOR-1991-01-08-36

Regulering av kommunegrensa mellom Eid og Gloppen kommunar, Sogn og Fjordane