Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-06-10-622

Forskrift om vern av Nøreimsbekken naturreservat, Gol kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-02-14-157

Forskrift om vern av Veikulåsen naturreservat, Gol kommune, Buskerud


2012

FOR-2012-12-18-1482

Forskrift for avfallsbehandling, Gol kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-11-17-1776

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Gol kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-11-20-1311

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Gol kommune, Buskerud


FOR-2007-06-19-763

Forskrift om hundehald, Gol kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-06-28-864

Forskrift om innkrevjing av gebyr for tilsyn med eigar av næringsavfall, Gol kommune, Buskerud


2004

FOR-2004-06-29-1079

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelser om betaling av gebyr, Gol kommune, Buskerud


2002

FOR-2002-10-22-1173

Forskrift om campingvedtekter, Gol kommune, Buskerud


FOR-2002-05-14-660

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Gol kommune, Buskerud


2000

FOR-2000-12-19-1619

Forskrift om betalingsregulativ etter forurensningsloven § 52 a og plan- og bygningsloven § 109 for avløpsanlegg, Gol kommune, Buskerud


FOR-2000-03-31-398

Forskrift om Gol, Nes og Sigdal som typiske turiststeder, Gol, Nes og Sigdal kommuner, Buskerud


1997

FOR-1997-01-20-47

Forskrift om politivedtekt, Gol kommune, Buskerud


1995

FOR-1995-06-29-803

Forskrift til opningslova/alkohollova, Gol kommune, Buskerud


1990

FOR-1990-10-16-4852

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Gol kommune, Buskerud


1986

FOR-1986-06-20-1365

Forskrift om fredning for Metubba naturreservat, Gol kommune, Buskerud


1985

FOR-1985-09-13-1741

Godkjenning av våpen og flagg, Gol kommune, Buskerud


FOR-1985-06-28-1347

Forskrift om fredning for Lyseren naturreservat, Gol kommune, Buskerud


1984

FOR-1984-03-16-716

Forskrift etter konsesjonslova, Gol kommune, Buskerud